Heilig Avondmaal 29-3-2015

Heilig Avondmaal 29-3-2015

Volgende week willen we het Heilig Avondmaal vieren. We willen u en jou als belijdend lid van deze gemeente van harte uitnodigen om brood te eten en wijn te drinken om daarmee de dood van onze Heiland te gedenken.

Ook broeders en zusters die over twee weken bij ons te gast zijn willen we uitnodigen om het Avondmaal mee te vieren. De kerkenraad wil voor de kerkdienst graag nog even met gasten spreken. Als u volgende week onze gast bent of gasten op visite hebt, wilt u dan hier aandacht aan schenken?

zondag 25 augustus

Aanvang: 09:30
ds C.A. Smit
Aanvang: 18:30
ds S.P. Roosendaal
Dienst in Het Anker

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok