Bijbelstudie bij het Emmaüsproject

Bijbelstudie bij het Emmaüsproject

Hieronder vindt u de komende weken Bijbelstudiemateriaal voor drie Bijbelstudie momenten.
Passend bij het Emmaüsproject, dus steeds is een passage uit het verhaal van de Emmaüsgangers uitgangspunt.
In elke Bijbelstudie wordt ook gebruik gemaakt van andere Bijbelgedeeltes.
De ommekeer in het verhaal wordt namelijk voor een groot deel in gang gezet doordat Jezus, als de ‘vreemdeling die mee komt lopen’, “verklaarde wat er in al de Schriften over hem geschreven stond.”

zondag 16 december

Aanvang: 09:30
prof. dr. A.L.Th. de Bruijne (Kampen)
Advent (3)
Schatkist 2 en 3
Aanvang: 17:00
ds S.P. Roosendaal (Lelystad)
Dienst in Het Anker

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok