HEDEN IS HET PINKSTERFEEST!

mei 20 2018
0
0
HEDEN IS HET PINKSTERFEEST!
Jezus zegt in Johannes 14:
"Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid."

En ook:
"Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb."

De vervulling van deze woorden van Jezus lezen we in Handelingen 2:

zondag 24 februari

Aanvang: 09:30
br. Arjen Barelds
Schatkist 1 en 4
Aanvang: 17:00
ds C.T. de Groot (Nunspeet)
Dienst in Het Anker

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok