Liturgie 17 juni  9.30


Welkom
Mededelingen Kerkenraad
Votum en Zegengroet
Gez 1 : 1 – 6
De Wet
Gez 131 : 1,  4,  7,  8,  9
Gebed
Schatkist 2
Ps 83 : 1, 5, 6
Romeinen 12 : 14 – 21
Preek over Romeinen 12 : 20
Ps 148 : 4, 5
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps 133 : 3
Zegen


Liturgie 17juni  18.30

Kerkdienst in Het Anker

zondag 24 juni

Aanvang: 09:30
ds. C.A. Smit
Viering Heilig Avondmaal
Schatkist 3
Aanvang: 18:30
ds. S.P. Roosendaal (Lelystad)
Viering Heilig Avondmaal. Dienst in Het Anker