Liturgie 19 aug  9.30 u

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en Zegenroet
Ps 116 : 10
De Tien Woorden 
Ps 92 : 7, 8
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:
Lezen Psalm 132 : 1 - 5; 2 Samuel 7 : 1 - 4
Zingen Ps 132 : 3, 4
Lezen 2 Samuel 7 : 5 - 16
Zingen: Ps 132 : 5, 6, 10
Lezen 2 Samuel 7 : 17 - 29
Zingen: GK 160
Preek over 2 Samuel 7 : 11b – De HEER zegt je dat
hij voor jou een huis zal bouwen.
Amenlied: Ps 27 : 3, 7
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps 52 :5, 6
Zegen 

Liturgie 19 aug   18.30 u
kerkdienst Kerkcentrum Het Anker 

 

 

 

zondag 26 augustus

Aanvang: 09:30
ds C.A. Smit
Aanvang: 18:30
ds S.P. Roosendaal (Lelystad)
Dienst in Het Anker