Liturgie 14 januari 9.30
Avondmaalszondag

Welkom
Mededelingen kerkenraad

Moment van stil gebed
Votum en groet
Ps. 107: 1, 2, 3
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: Jes. 55 :1 – 11
Ps. 107: 5, 6, 7
Lezen: Marc. 1: 1- 11
GK 107: 1, 4
Verkondiging van het evangelie (tekst: Marc. 1,10-11)
Zingen: Sela: 'Doop'
Tien Woorden
GK 105: 1, 2, 3
Dankgebed & voorbede,
afgesloten met gezamenlijk O
nze Vader
Inzameling gaven
Slotlied: ??
Zegen en wegzending


 


Liturgie 14 januari 16.45

Welkom

Mededelingen Kerkenraad

Votum en groet

GK 150: 1 – 4

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing

Lukas 15

GK 157

Preek

Amenlied:

  • GK 115: 1

  • GK 140: 2

Geloofsbelijdenis, Zingen:
Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed (wijs: LvK 135)


Bid met mij Sela – luisterlied als inleiding op het gebed

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Gebed om zegen
(Sela, opwekking 710)

Zegen

zondag 21 januari

Aanvang: 09:30
ds. C.A. Smit
Schatkist 2
Aanvang: 16:45
ds. J. Boersma (Almere)