Liturgie 17 nov 2019  9.30u
Viering Heilig Avondmaal          

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum
Ps 146 : 3,  4, 5
Groet
De Tien Woorden 
Ps 119 : 8, 9 (DNP)
Gebed
Kindermoment
Schatkist 2 en 3
Lucas 14 : 1 – 15
Preek over Lucas 14:12-14
LB  990 : 1 – 6
Heilig Avondmaal
1 Korintiërs 11 : 17 – 34
LB 342 : 1 – 5
Tijdens de viering:
(luister)lied: LB 388 : 3, 4, 5
LB 381 : 1 – 6
GK 47 : 1, 4, 5, 6
LB 378 : 1 – 5
GK 160 : 1 , 2
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps 150 : 1, 2
Zegen

Liturgie 17 nov 2019  17.00 u

IN HET ANKER

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum Ps 121 : 1,4
Zegengroet
ps 100(DNP)
Gebed
Collecte
Viering heilig avondmaal
Gez 182 : 5, 6
Efeziërs 6 : 1 – 9
Zondag 39
Preek over het vijfde gebod
GK 170 : 7, 13 
Vraag en antwoord
Stilte/dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis van Nicea
Opw 46 
Zegen