Liturgie 13 okt 2019   9.30 u

Welkom
Medelingen kerkenraad
Votum en groet (Sela)
Schuldbelijdenis
Ps 51 : 6
Genadeverkondiging
LB  243
Gebed
Schatkist 1 en 4
Jesaja  6 : 1 – 4
LB  405 : 1, 2, 3,  4
Jesaja 6 : 5 – 8
Ps 40 : 3, 4 (DNP)
Jesaja 6 : 9 – 13
Preek
LB 473 : 1, 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
LB  177
Zegen

Liturgie  13 okt 2019     18.30u
Dienst in kerkcentrum Het Anker

Geen liturgie beschikbaar