Liturgie 1 ste  Paasdag  21 april   9.30u

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Paasgroet 
Opw 354
Votum en Zegengroet
Gez 96 : 1, 4, 6, 9
Gebed
Opw 764
Lucas 24 : 1 – 12
LB 215 : 1, 2, 3
Lucas 24 : 11, 12
Preek
Opw 706
Dankgebed
Wet
Collecte
Gez 99
Opw 602
Zegen 

 

Middagdienst  14.00
Zangdienst In kerkcentrum Het Anker