Liturgie 8 december  9.30 u
2ste Adventszondag

 

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Aansteken Kaars
Votum en Zegengroet
Gez 132 :1 – 6
Schuldbelijdenis en genade verkondiging
Maleachi 3 : 1 - 24
Ps 50 : 10, 11
De Tien Woorden
Ps 141 : 1, 2, 3
Gebed
Advent met kinderen
Schatkist 1 , 4
Lucas 1 : 5 - 25
Ps 134 : 1, 2, 3
Preek over Lucas 1 : 18 b  “Hoe kan ik weten of het waar is”
Gez 48 : 1, 3, 4
Dankgebed en Voorbede
Collecte
Opw 602
Zegen


 

 

Liturgie 8 december   17.00 u
In kerkcentrum Het Anker

 

 

zondag 16 december

Aanvang: 09:30
prof. dr. A.L.Th. de Bruijne (Kampen)
Advent (3)
Schatkist 2 en 3
Aanvang: 17:00
ds S.P. Roosendaal (Lelystad)
Dienst in Het Anker