Liurgie 1 maart  2020             9.30 u

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Ps 72 : 6, 7, 10
De Tien Woorden
Ps 115 : 2, 3 DNP
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
1 Koningen 18 : 20 – 25 : 29 – 39
Gez 165
1 Koningen 19 : 1 – 18
Ps 116 : 2, 6, 10
Preek
GK 160
Oproep pastorale bezoekers
Dankgebed en voorbede
Collecte
Opw 354
Zegen

 

 

 

Liturgie 1 maart 2020    17.00 

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Ps 139 : 1, 3, 4
Gebed
Handelingen 2 : 1 - 4 , Lukas 11 : 9 -13
Zondag 20
Gez 102 a : 2
Preek
Gez 102a : 4
Vraag en antwoord
Stilte / Gebed
Ned geloofsbelijdenis art 11
Gez 106 : 4
Dankgebed en voorbede
Collete
Gez 106 : 1, 6,  9
Zegen

              


zondag 1 maart

Aanvang: 09:30
ds C.A. Smit
Aanvang: 17:00
ds P.P.H. Waterval

Meer diensten...