Alle berichten Blog: LBN

Welkom in de kerk

apr 23 2019
1
0
Welkom in de kerk
GKv Lichtbron nodigt u uit voor de kerkdiensten die elke zondag worden gehouden in het gebouw aan de Pauwenburg te Lelystad.
  • 's Morgens begint de dienst om 9.30 uur
  • 's Middags is er een gezamenlijke dienst met de CGK/NGK Het Anker.

Tijdens de oneven maanden wordt de dienst belegd in de Lichtbron, tijdens de even maanden in Het Anker.

  • In de Lichtbron begint de middagdienst om 16.45 uur
  • in het Anker begint de middagdienst om 17.00 uur tijdens wintertijd en om 18.30 uur tijdens zomertijd.

zondag 20 oktober

Aanvang: 09:30
ds B. Schaaij
Aanvang: 18:30
ds S.P. Roosendaal
Dienst in Het Anker

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok