Gemeentevergadering 21 april 2015

Gemeentevergadering 21 april 2015

apr 11 2015

Begin dit jaar heeft de kerkenraad contact gelegd met het Praktijkcentrum, een dienstverlenings- en onderzoeksorganisatie binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De kerkenraad heeft met Henk Geertsema van het Praktijkcentrum (PC) gesproken over het geestelijk leidinggeven aan de gemeente. Ook verschillende ideeën over het ambt zijn aan de orde geweest.

Verder is er gesproken over zorgen over afnemende betrokkenheid van de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat het Praktijkcentrum (Henk Geertsema en Moniek Mol) een voorstel heeft gedaan voor een bezinningstraject van de gemeente. Dit voorstel is vervolgens besproken door een groep gemeenteleden bestaande uit enkele ambtsdragers, voorzitters van de commissies, twee oudere gemeenteleden en een jonger gemeentelid.

Het resultaat van dit overleg was dat er voorafgaande aan een dergelijk bezinningstraject een gemeentevergadering georganiseerd zal worden. Hierin zullen de gemeenteleden gepolst worden over de vraag waar we met elkaar naartoe willen als gemeente, en wat er nodig moet worden opgepakt.

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok