Waarom??

sep 28 2018

Als gelovige komen er ook andere vragen in je op:
Waarom heeft God niet ingegrepen?
Waarom kwamen 4 jonge kinderen zo gruwelijk om het leven?
Waarom zo jong?
Waarom zo plotseling?
God, WAAROM!?

Wij zijn niet de eersten met duizend vragen aan de HEER. Ook David stelde zulke vragen. Hij zag onrecht om zich heen, was daar zelf het slachtoffer van, maar niemand greep in. Waar was God? Waarom was Hij zo ver? En dan juist in tijden van nood!
Als God er niet is in tijden van nood, wat heb je er dan aan? Dan kan je beter niet in Hem geloven. Zoals mensen zonder God:

Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God.

Wel zo duidelijk, dan hoef je ook geen valse hoop te hebben dat iemand je helpt of troost als je in de problemen komt.
Toch is David er achter gekomen dat God er wel degelijk is, ook als je Hem niet opmerkt. Wij zien Hem dan misschien niet, maar Hij ziet ons wel:

14Toch ziet u de pijn en het verdriet,
u merkt het op en weegt het in uw hand.

Die troost hebben we vaak hard nodig! Voor ons zelf, of voor mensen om ons heen. Misschien schrik je als iemand aan God vraagt ‘Waarom?’ Of als iemand zegt ‘Waar bent U, juist nu ik u zo hard nodig heb?’ Bedenk dan dat onze God echt niet schrikt van zulke ‘waarom’ vragen. God luistert nog veel geduldiger naar onze ‘waaroms’ dan vaders en moeders naar de waaromvragen van hun kinderen. Want Hij kent onze emoties en gedachten die er achter die waaroms zitten.

U merkt het op en weegt het in uw hand. Hij neemt het in zijn hand wil zoveel zeggen als: Hij neemt het op zich, Hij neemt de verantwoordelijkheid er voor. Hij komt te hulp. En daarin gaat Hij veel verder dan troosten of bemoedigen: Hij herstelt, geneest, verzoent en bevrijdt.

Na het ongeluk in Oss zijn de onderzoeken in volle gang. Niemand kan terugdraaien wat er gebeurd is, maar iedereen zegt wel: ‘Dit mag nooit meer gebeuren.’ Technische oplossingen, betere regels, meer deskundigheid, dat zijn de maatregelen die we van mensen mogen verwachten.

Onze God gaat veel verder: Hij is de Enige die zo’n dramatische gebeurtenis wél terug kan draaien. Hij is de Enige die de dood van mensen ongedaan kan maken! Ook al zie je daar nu nog niks van. Het gemis en het verdriet kan zo groot zijn, dat je niet verder kunt kijken dan hier en nu. Besef dan dat God de pijn en het verdriet opmerkt en weegt in zijn hand. Hij neemt het van je over. Hij komt je te hulp. Hij herstelt, Hij geneest, Hij verzoent, Hij maakt nieuw. Stel gerust je waarom vragen aan de Heer. Hij merkt het op en weegt het in zijn hand!

zondag 8 december

Aanvang: 09:30
ds C.A. Smit
2e Advent
SCHATKIST! 1 en 4
Trulli
Aanvang: 17:00
ds W.N. Middelkoop

Meer diensten...

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok