Vieringen in de Stille week en op Pasen.

Vieringen in de Stille week en op Pasen.

apr 15 2019

Op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag is er deze week steeds een vesper in de Ontmoetingskerk.
Deze beginnen 's avonds om 19.30 uur.
De vespers worden verzorgd door de voorgangers van het Anker, de Lichtbron, de Ontmoetingskerk en de Hoeksteen.
Donderdagavond is er in het Anker een dienst met avondmaalsviering.
Op Goede Vrijdag is er een dienst in de Lichtbron om 19.30 uur, waarin ds Kees Smit voorgaat.

Op zondag 21 april vieren we 's morgens in de Lichtbron om 9.30 uur het Paasfeest het feest van Christus' opstanding,
Om 14.00 uur is er in het Anker een zangdienst i.p.v. de avonddienst.

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok