Het is Pasen!

Het is Pasen!

apr 21 2019

We lezen hierover in de bijbel, in Lucas hoofdstuk 24:

"Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het ​graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. Maar toen ze bij het ​graf​ kwamen, zagen ze dat de steen voor het ​graf​ weggerold was. Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de ​Heer​ Jezus lag er niet. De vrouwen schrokken vreselijk.

Plotseling stonden er twee ​engelen​ bij hen, in stralende ​kleren. De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken.

De ​engelen​ zeiden: ‘Waarom zoeken jullie een levende man in een ​graf? Jezus is hier niet. Hij is ​opgestaan​ uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? Hij zei: ‘Ik, de ​Mensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het ​kruis​ laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’’

Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus.

De vrouwen gingen terug naar de stad. Het waren Maria uit Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen waren. Maar de ​leerlingen​ vonden het verhaal van de vrouwen maar onzin. Ze geloofden het niet.

Alleen ​Petrus​ stond op en rende naar het ​graf. Daar bukte hij zich en keek naar binnen. Hij zag alleen de doeken liggen. Toen ging hij terug. Hij was erg verbaasd over wat er gebeurd was."

zondag 1 maart

Aanvang: 09:30
ds C.A. Smit
Aanvang: 17:00
ds P.P.H. Waterval

Meer diensten...

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok