Alle berichten Term: Activiteiten
52 post(s) found

Bijbelstudie bij het Emmaüsproject

Bijbelstudie bij het Emmaüsproject

Hieronder vindt u de komende weken Bijbelstudiemateriaal voor drie Bijbelstudie momenten.
Passend bij het Emmaüsproject, dus steeds is een passage uit het verhaal van de Emmaüsgangers uitgangspunt.
In elke Bijbelstudie wordt ook gebruik gemaakt van andere Bijbelgedeeltes.
De ommekeer in het verhaal wordt namelijk voor een groot deel in gang gezet doordat Jezus, als de ‘vreemdeling die mee komt lopen’, “verklaarde wat er in al de Schriften over hem geschreven stond.”

1,2 en 3 juni Kerk Kamp 2018

1,2 en 3 juni Kerk Kamp 2018

Wij hopen dat jullie allemaal komen kamperen. Lukt dat niet…. Je bent altijd welkom om een deel van het weekend langs te komen. Mocht je na het lezen van de brief nog vragen hebben: vragen kunnen gesteld worden via de mail of aan Roy van der Veen.

Nog één punt: Aanmelden graag vòòr 5 Maart 2018.

 

Hou je postvak en mail in de gaten!

zondag 29 april

Aanvang: 09:30
ds. C.A. Smit
Schatkist 3
Aanvang: 18:30
ds. C.T. de Groot (Nunspeet)
Dienst in Het Anker

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok