zondag 22 oktober

Aanvang: 09:30
ds. P. Schelling (Amersfoort)
Aanvang: 18:30
ds K.C. Smouter (NGK Wageningen)
Gezamenlijke dienst in Het Anker om 18:30

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok