Welkom

GKv Lichtbron nodigt u uit voor de kerkdiensten die elke zondag worden gehouden in het gebouw aan de Pauwenburg te Lelystad.

  • ’s Morgens begint de dienst om 9.30 uur
  • ’s Middags is er een gezamenlijke dienst met de CGK/NGK Het Anker om 17.00 uur

Tijdens de oneven maanden wordt de dienst belegd in de Lichtbron, tijdens de even maanden in Het Anker.

Elke zondagmorgen is er crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
Schatkist voor 4-12-jarigen in 4 groepen, om de week 2 groepen zondagmorgens.