Leuke titel

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. (Handelingen 1 vers 14)
we bidden 10 dagen lang. De link van gisteren werkte maar 1x, nu heb ik een zoom meeting gemaakt die elke dag met dezelfde link werkt. Dus dit bericht geldt voor vanavond tot en met volgende week zaterdag.

Bid je mee? Elke avond, van 22 tot en met 30 mei, om 20:30 uur via Zoom:

Welkom

GKv Lichtbron nodigt u uit voor de kerkdiensten die elke zondag worden gehouden in het gebouw aan de Pauwenburg te Lelystad.

  • ’s Morgens begint de dienst om 9.30 uur
  • ’s Middags is er een gezamenlijke dienst met de CGK/NGK Het Anker om 17.00 uur

Tijdens de oneven maanden wordt de dienst belegd in de Lichtbron, tijdens de even maanden in Het Anker.

Elke zondagmorgen is er crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
Schatkist voor 4-12-jarigen in 4 groepen, om de week 2 groepen zondagmorgens.

Liturgie 24-november 2019 9.30

Welkom
Mededelingen
KerkenraadKaarsen worden aangestoken
Opw 717
Votum en groet
GK 111
Rom. 6 : 4 – 14
GK 28 : 1, 2, 3
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Gk 75 : 1, 2, 4, 5
Schatkist 1 en 4
Jes. 65 : 17 – 25
LB 766 : 1, 2, 3
Preek over Jes. 65 : 17, 18a
Opw 585
Gedenken:Muziek ‘Onuitsprekelijk mooi zingt Gods uitverkoren schare’
Gedicht We denken aan hen die ons zijn voorgegaan
Belijden
Opw 687
Danken en bidden
Collecte
LB 769 : 1, 2, 4, 6
Zegen